Co możemy?

Z uwagi na dalsze udoskonalanie naszego procesu i z uwagi na mieszanie różnych typów nawozu jak kompost pieczarkowy, obornik króliczy i in. możemy dostarczać Państwu kompostowany nawóz przewidziany dla specyficznej rośliny.

Uwaga

Jesteśmy w stanie w całkowicie naturalny sposób i w porozumieniu z Państwem spełnić specjalne wymagania Państwa klienta w zakresie nawożenia Państwa roślin takich jak pszenica, buraki, różne gatunki warzyw etc.

Nasz wysokiej jakości nawóz jesteśmy w stanie dostarczyć w atrakcyjnej cenie do Państwa, do Polski. Nasze produkty i transport spełniają wszelkie wymagania prawne w zakresie higienizowania.